Nguyễn Khắc Chinh (sn.1984) là một nghệ sĩ đương đại trẻ, đa chiều, nổi bật trong giới hội họa Việt Nam. Tích cực tham gia nhiều triển lãm từ khi còn trong ghế nhà trường. Anh tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm qua đa dạng hình thức nghệ thuật khác nhau. Điển hình như: sắp đặt, trình diễn, video art, sơn mài,….  Các tác phẩm sơn dầu của anh được đánh giá cao về kỹ thuật, đạt nhiều giải thưởng lớn.

Các tác phẩm của Nguyễn Khắc Chinh có sự kết hợp của những yếu tố từ nhiều trường phái như cổ điển, tượng trưng, tối giản, Pop Art, siêu thực,… Thể hiện rõ nét nhất qua các triển lãm cá nhân như “Manequin’s Life” năm 2014; và “Manequin World” năm 2019.

CV Họa sĩ: Tải xuống

Back to Artists
+84 283 620 8652
Giỏ hàng

No products in the cart.