Ngoài những tác phẩm đang có trên website. Quý khách có thể để lại thông tin tại form bên dưới tác phẩm, hoặc mục Liên Hệ để được hỗ trợ nếu cần thêm thông tin.

.

  • PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1/ Có thể thanh toán bằng những phương thức nào?

Quý khách có rất nhiều lựa chọn trong việc thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng chính như MasterCard, Visa.

2/ Có phải trả thuế không ?

Hiện tại, việc mua các tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam sẽ không phải trả thêm thuế. Tuy nhiên, quý khách sẽ phải thanh toán thuế nhập khẩu tại nước sở tại.