• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

Nhớ Nha Trang - 2017

Màu dầu trên toan - 79.5cm x 59.5cm

NGUYEN DANG KHOAT - 2016

Màu nước trên lụa - 80cm x 100cm

Bên thềm dệt lụa - 2016

Màu nước trên lụa - 127cm x 65cm

Họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát (sn.1952) cùng những tác phẩm tranh lụa của ông hay góp mặt tại nhiều triển lãm của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Tranh của Nguyễn Đăng Khoát nổi tiếng với vẻ mềm mại, đầy tính dân tộc và bố cục cô đọng.

Ngoài tích cực tham gia các triễn lãm hằng năm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Ông cũng đã đạt được nhiều giải thưởng về mỹ thuật trong nước.

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652