• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

Làng chài Bình Thuận - 2009

Màu dầu trên toan - 80cm x 80cm

Thiếu nữ Thái - 2008

Màu dầu trên toan - 60cm x 80cm

Sảy thóc - 2004

Màu dầu trên toan - 70cm x 70cm

Nguyễn Thanh Minh (sn.1936) là một họa sĩ hiện thực. Từ năm 1976 ông là giảng viên và trở thành phó hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM cho đến năm 1988. Tuy đã nghỉ hưu từ năm 1997, ông vẫn thường xuyên làm giảng viên thỉnh giảng cho các trường đại học trong TP.HCM đến hiện nay.

Theo đuổi trường phái hiện thực, tranh sơn dầu của Nguyễn Thanh Minh thể hiện ngôn ngữ nhẹ nhàng, gần gũi. Thường bắt gặp trong tranh của ông những cảnh sinh hoạt hằng ngày, phong cảnh và đời sống bình dị. Điển hình như cảnh làng chài, xưởng cơ khí, thiếu nữ sảy thóc,…

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652