• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

PHAM CONG THANH - 2018

Sơn dầu trên toan - 38cm x 53cm

PHAM CONG THANH - 1993

Sơn dầu trên toan - 35cm x 24cm

Bên suối - 1992

58cm x 75cm - Màu nước trên lụa

Bên suối - 1987

59cm x 80cm - Màu nước trên lụa

Chân dung vợ họa sĩ - 1980

64cm x 85cm - Màu nước trên lụa

Họa sĩ hiện thực, giáo sư Phạm Công Thành (sn.1932) là người thầy đặc biệt với nhiều thế hệ học sinh Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Tuy không có nhiều giải thưởng về nghệ thuật, ông lại có nhiều thành tựu lớn về giáo dục. Điển hình như: Nghiên cứu phê bình mỹ thuật, các giáo trình quan trọng. Ông cũng được trao tặng nhiều giải thưởng danh hiệu quý giá như: Học hàm Giáo sư, danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhiều huân chương về Giáo dục

GS.Phạm Công Thành yêu thích nghệ thuật dân gian và lối vẽ hiện thực. Quan điểm nghệ thuật của ông là sự tái hiện lại những gì ngoài thiên nhiên và xã hội. Phạm Công Thành chủ yếu vẽ tranh sơn dầu và minh họa. Tác phẩm của ông được giới chuyên môn nhận xét là “chuẩn mực về kỹ thuật, bố cục, ánh sáng”.

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652