8 September, 2023

Triển lãm mỹ thuật “Sống chậm, trong hiện tại”

SỐNG CHẬM, TRONG HIỆN TẠI “…không phải là một triển lãm đưa ra một định nghĩa đúng cho việc sống chậm, mà mục đích là để nhấn mạnh sự quan trọng của việc hướng vào bên trong bản thân và sống trong hiện tại, thông qua ngôn ngữ thị giác mà hoạ sĩ đã truyền tải qua những tác phẩm của mình. Quan trọng hơn, người xem triển lãm có thể ngẫm nghĩ và đúc kết cho riêng mình định nghĩa của sống chậm, dù đó có thể là việc nuôi dưỡng tâm hồn, tìm tự do và bình yên trong chính mình, hoặc là dành thời gian cho những điều mang đến hạnh phúc trong cuộc sống….” Trích lời của giám tuyển An Tran (more…)

Giỏ hàng

No products in the cart.