21 September, 2020

Xem Collective tại Sa Sa Art, Phnom Penh, Campuchia: 20/02 – 10/04/2020

Giao diện giới thiệu các tác phẩm mới của XEM Collective lần đầu tiên có mặt tại Phnom Penh. XEM được thành lập vào năm 2013 bởi 5 người bạn và nghệ sĩ – Quang Lâm, Hoàng Dương Cầm, Phan Quang, Nguyễn Thanh Trúc và UuDam Tran Nguyen khi họ có chung một niềm đam mê với nhiếp ảnh. Trong khi mỗi thành viên làm việc độc lập với những dự án cá nhân của mình, nhóm cũng thường xuyên tạo ra một ấn phẩm tự tài trợ, có tên XEM – một nền tảng thử nghiệm để thực hành và chia sẻ nhiếp ảnh và các dạng tác phẩm nghệ thuật liên quan.

Trong triển lãm, các tác phẩm vật lý của từng nghệ sĩ trong số năm nghệ sĩ được thể hiện từ phần trình bày của họ trên tạp chí. Các tác phẩm được trình bày ở đây bởi XEM không chỉ giải quyết những gì ngăn cách chúng ta mà còn những gì liên kết và đoàn kết chúng ta. Những thứ giống nhau có thể tạo ra nhiều hiệu ứng phức tạp. Cho dù sự tương tác giữa con người và công nghệ, sự căng thẳng của biên giới chính trị giữa các quốc gia có chủ quyền, xung đột giữa con người với nhau, sự trượt dốc trong nhận thức về thực tế, chúng là một không gian ở giữa, một giao diện kết quả là chúng ta.

Giỏ hàng

No products in the cart.