• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

DO XUAN DOAN - 2010

Sơn mài trên gỗ - 122cm x 84cm

DO XUAN DOAN - 2001

Sơn mài trên gỗ - 122cm x 84cm

DO XUAN DOAN

Sơn mài trên gỗ - 122cm x 84cm

DO XUAN DOAN

Sơn mài trên gỗ - 122cm x 84cm

Đỗ Xuân Doãn (sn.1937) là học trò của họa sĩ sơn mài Nguyễn Gia Trí.Năm 1961, ông tốt nghiệp Khoa Sơn mài Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tranh sơn mài của ông gắn bó với hình ảnh thiên nhiên và con người Hà Nội những năm 30-40.

Tác phẩm của Đỗ Xuân Doãn có bố cục sáng tạo, phong cách thoải mái. Tranh của ông thường mang bảng màu táo bạo. Nguyên chất đỏ rực hòa sắc ôn hòa với vàng nâu, lam lục… Tranh của ông được sưu tầm và trưng bày ở các bảo tàng mỹ thuật trong nước và quốc tế..

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652