• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

Thiếu nữ - 2012

40cm x 40cm - Màu dầu trên toan

Chân dung tự họa

Sơn mài trên gỗ - 40cm x 40cm

Người thôn nữ - 2008

Màu dầu trên toan - 59cm x 79.5cm

HO HU THU - 1992

Màu dầu trên toan - 55cm x 64cm

Mùa gặt - 1978

115cm x 140cm - Màu dầu trên toan

Hồ Hữu Thủ (sn. 1943) là một trong những họa sĩ đã cách tân sơn mài Việt Nam từ sau 1975. Mạnh dạn cải tiến các kỹ thuật truyền thống, ông đã tạo ra một sơn mài với chất liệu mới. Nhưng có hiệu quả nghệ thuật không thua gì các chất liệu khác. Quan trọng nhất với ông là biểu đạt được cảm xúc hình tượng của tác giả. Ông tự gọi kỹ thuật mới này là “Sơn Phú Thọ”.

Trong suốt sự nghiệp, ông đi từ hội họa ấn tượng, nâng lên khuynh hướng siêu thực, rồi chuyển sang trừu tượng. Những bức sơn dầu và sơn mài trừu tượng của Hồ Hữu Thủ đậm chất lãng mạn, bay bổng. Chúng dường như đưa người xem vào một thế giới ảo mộng.

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652