• +84 283 620 8652
  • info@vygallery.com
English Vietnamese

Xoắn ốc - 2016

Màu dầu trên toan - 60cm x 60cm

Trầm tích - 2013

Màu dầu trên toan - 70cm x 70cm

Nguyệt - 2010

Màu dầu trên toan - 100cm x 100cm

Phố Đêm - 2010

Màu dầu trên toan - 60cm x 60cm

Nhật Nguyệt - 2009

Màu dầu trên toan - 60cm x 60cm

Họa sĩ Uyên Huy (sn.1950) là một “Nhà giáo Nhân dân”. Ông còn là tác giả của hàng trăm tác phẩm nghệ thuật và hơn chục đầu sách nghiên cứu mỹ thuật được biên khảo công phu.

Hơn 50 năm thực hành, trong đấy 45 năm dành cống hiến cho việc giảng dạy. Nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình của ông đã trở thành nền móng mới cho thế hệ tương lai. (Tiêu biểu như công trình Mỹ thuật đô thị Sài Gòn – Gia Định từ 1900-1975; “Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh – một thoáng hôm nay, một chút xưa”; “Phương pháp tư duy và thực hành bố cục mỹ thuật”)

“Họa sĩ Uyên Huy là nhà sư phạm, nhà sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, toàn diện”(*). Ông thực hành trên nhiều chất liệu như sơn mài, acrylic, tượng gốm, tượng kim loại,.. Các tác phẩm của ông thể hiện qua nhiều phong cách như tượng trưng, bán trừu tượng, trừu tượng. Uyên Huy cũng gặt hái nhiều giải thưởng lớn và đã tham gia hơn 80 triễn lãm trong và ngoài nước.

(*)PNO – PN – NGƯT – Thạc sĩ – Họa sĩ Nguyễn Xuân Đông nhận định.

CV Artist: Download

Back to Artists
+84 283 620 8652